Kapadokya Üniversitesi Enstitü Konakları

Günümüzde Kapadokya Üniversitesi/KÜN Enstitü Konakları olarak isimlendirdiğimiz yapılar orijinalinde birbirinden bağımsız iki ayrı konaktır. Aynı avlu içerisinde bulunan bu iki ayrı yapının güney cephesinde yer alan konağın baş odasında, duvar resimleri, taş ve ahşap süslemeleri dikkat çeker. Doğu cephesinde yer alan konakta ise kaya oyma odalar bulunur. Aynı zamanda, “Hayat Devam Ediyor” dizisine ev sahipliği yapmış olan bu konak, günümüzde Kapadokya Üniversitesinin Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü olarak hizmet vermektedir.

Konağın bir kitabesi olmadığı için kesin yapım tarihi bilinmemekle birlikte, üst katında yer alan duvar resmindeki yazıta göre yapının 1908 yılından önce inşa edildiği tahmin edilmektedir. Mübadelen önceki sahibi Kali Rizos olarak bilinen konağa, mübadeleden sonra Ruşen Akkoç ve ailesi yerleşmiştir. Yapı iki katlı, açık avlulu ve çokgen planlıdır.

Ayrıca, bu yapının kuzey-batı cephesinde yer alan bina da bu yapıya benzer bir plan tipine sahip olup, diğer yapıyla birlikte KÜN Enstitü binası olarak kullanılmaktadır. Konağının güney-batı cephesinde yer alan avlu kapısı basık kemerlidir ve onun üzerinde silmeli bir kemer daha bulunmaktadır. Bu ikinci kemer üzerinde, neo-klasik mimari üslubu yansıtan üçgen alınlık vardır.  Kapının üzerinde, diğer pek çok örnekte de görülebileceği gibi aydınlatma penceresi bulunmaktadır. Sofasız plan tipi özelliğine sahip avluya açılan odaların bazıları yığma taş tekniği, diğerleri ise kaya oyma tekniği ile inşa edilmiştir.

Yapının yığma teknik ile yapılan duvarlarında taş; kapı, tavan ve pencerelerinde ise ahşap malzeme kullanılmıştır. Konağın içerisinde duvar resimleri, taş ve ahşap bezeme detayları görülmektedir. Konağın üst katı başodasında niş içinde iki figürün konu edildiği bir duvar resmi görülmektedir. Sahnede, üzerinde gelinlik ile çeşme başında oturan genç bir kadına Eros figürü okunu fırlatmaya hazır şekilde tasvir edilmiştir. Figürün sağ tarafında ‘’o kimi düşünüyor’’ anlamına gelen Yunanca bir yazı yer almaktadır. Resmin sağ alt köşesinde ise tasvirin 1908 yılında, köyün en meşhur ressamı olan Kostis Meletiades tarafından yapıldığını gösteren bir not yer almaktadır.