Kapadokya Sanat ve Tarih Müzesi

Üst kat başodasında yer alan duvar resmindeki 1860 yazıtına göre bu tarihten önce inşa edildiği anlaşılan konağın mübadeleden önceki sahibi Lazaros Maymunoğlu olarak bilinmektedir. Öncesinde ev olarak kullanılan yapı, günümüzde Kapadokya Sanat ve Tarih Müzesi adıyla kültürel ve sanatsal faaliyetlere ev sahipliği yapmaktadır. Orijinal yapısı büyük ölçüde korunmuş olan konak, içerisindeki duvar resimlerinin yanında nişlerdeki incelikli taş işlemeleri, tandır, dolap ve sedir gibi pek çok mimari ve süsleme unsuru bünyesinde barındırmaktadır.
İki katlı ve kırma çatılı olan yapı, çokgen planlıdır
. Ana giriş kapısı, yapının güney-doğu cephesinde sivri kemerli derin bir niş içinde yer almaktadır. Kapıdan kapalı bir hole girilmekte ve buradan da basamaklar ile yapının kuzey-batı cephesinde yer alan açık avluya ulaşılmaktadır. Avludan merdiven ile üst kata erişim sağlanmaktadır. Üst katta balkon ve iki yanında üçer adet dikdörtgen pencere mevcuttur.
Yapının yığma teknik ile yapılan duvarlarında taş malzeme, kapı, tavan ve pencere elemanlarında ise orijinalinde ahşap malzeme kullanılmıştır. Konağın başodası güney duvarı üzerinde, niş içerisine tasvir edilmiş olan, sepet içerisinde çiçek resmi görülmektedir. Resmin sağ alt köşesinde, 1860 yılında, ressam Kostis Meletiades tarafından yapıldığı yazmaktadır. Köyün en renkli simalarından, ressam, müzisyen ve aynı zamanda bir şair olan Meletiades’in bu çevrede resmettiği pek çok konak ve kilise vardır. Aynı zamanda konakta bulunan tarihi bir def dikkat çekmektedir. Defin üzerinde Osmanlı Türkçesi ile “Lazaros Oğlu Vasil” anlamına gelen (“لازارس ولد واسیل”) bir el yazısı ve Miladi olarak 1820 yılına işaret eden “۱۲۳۶” yazısı okunmuştur. Bu not, evi yaptıran kişinin “Maymunoğlu” lakabıyla tanınan ve Lazaros ailesinden olan bir kişi olduğunu desteklemektedir.