Kapadokya Üniversitesi Cankut Bagana Binası

Kitabesine göre 1900 yılında tamamlanmış olan yapının, İstanbul’da önemli bir havyar tüccarı olan Kabasakal lakaplı Andonis Poligenidis tarafından yaptırıldığı bilinmektedir. Konakta sonraları Poligenidis ailesinin damadı olan ve Mustafapaşa’nın önemli şahsiyetlerinden biri olan  Serafim Rizos yaşamıştır. Mübadele sonrası uzun dönem  Korkmaz ailesinin yaşadığı konak, 1990lı yıllarda  binaların birleştirilmesiyle oluşan eklentiyle birlikte halı satış mağazasına dönüştürülmüştür. Binanın bu dönüşümünü gerçekleştiren şirketin ortaklarından olan ve turizm sektörünün önde gelen isimlerinden Cangut Bagana, binanın kullanım hakkını 2016’da Kapadokya Üniversitesi’ne devretmiştir. Günümüzde bina bu katkının anısına Cangut Bagana’nın ismiyle anılmaktadır.

Binanın tarihi kısmı iki katlı ve dikdörtgen planlıdır. Yapının güneybatı cephesindeki ana giriş kapısı sivri kemerli bir niş içinde yer almaktadır. Giriş kapısından tonozlu ve kapalı bir avluya, buradan da açık avluya girilmektedir. Kapalı avlunun iki yanından merdiven ile odalara ve birinci kata ulaşılmaktadır. Dikdörtgen planlı odaları olan yapı, geniş saçaklı bir çatıyla örtülmektedir. Yapının yığma teknik ile yapılan duvarlarında taş; kapı, tavan ve pencerelerinde ise ahşap malzeme kullanılmıştır. Konakta, orijinalinde var olduğu belirtilen duvar resimleri günümüze ulaşamamıştır. Bunun nedeni, yapının bir kısmının yangın nedeniyle büyük hasar görmesinden kaynaklanmış olabilir. 1950’li yıllarda bilinmeyen bir nedenle konakta büyük bir yangın meydana gelmiş, konağın çatı katı yanmış ve bu bölüm tamamen yok olmuştur. 1990’lı yıllarda bina restore edilmiş ve çatı katı aslına uygun bir şekilde yeniden yapılmıştır.