Cankurt Konağı

19. yüzyılın ikinci yarısında inşa edildiği tahmin edilen konağın mübadeleden önceki sahibi Pastika Vasil olarak bilinmektedir. Günümüzde konak mübadeleden sonra eve yerleşen Cankurt ailesinin soyadıyla anılmaktadır. Öncesinde ev olarak kullanılan ve uzun süre aynı işlevi devam ettiren konak, son zamanlarda ticari olarak işlevlendirilmek üzere restore edilmiştir. İki katlı, çıkmasız cephe tipi özelliğine sahip ve düz çatılı bir yapıdır. Konağın ana giriş kapısı doğu cephesinde yer almaktadır. İki kanatlı kapı kemerli ve ahşaptan olup, üstünde iki kartal tasviri bulunmaktadır. Yığma tekniğiyle yapılan konağın duvarlarında taş; kapı, tavan ve pencere elemanlarında ise ahşap malzeme kullanılmıştır. Yapının cephesinde,  diğer Osmanlı evlerinde de örneklerine rastlanan “hayat” yapısı yer almaktadır. İki sütun ve üç kemerden oluşan bu mekanın yanı sıra; cephede görünen, çıkmaları destekleyen ve aynı zamanda bezeme öğesi olarak kullanılan taş konsollar cepheyi hareketlendirmiştir. Cephelerdeki bu tür dekoratif unsurlara yalnızca Mustafapaşa’da değil, bölgedeki pek çok evde rastlanmaktadır. Konağın başodasının doğu duvarında üzeri sıva ile kapatılmış olan ve kısmen görünen duvar resimleri yer almaktadır. Resimlerden birinde Yunanca “Europa” (EYPΩΠH) yazısı okunmaktadır. Duvar resimleri  hasar görmüş durumda olduğundan tasvirler günümüzde tam olarak anlaşılamasa da, burada daha önce büyük boyutlarda resmedilmiş insan figürlerinden oluşan mitolojik sahnelerin resmedildiği bilinmektedir.