Hurşit Başoğlu Konağı

19. yüzyılın ikinci yarısında inşa edildiği tahmin edilen konağın mübadeleden önceki sahibi “Kalleş Vasil” olarak bilinmektedir. Öncesinde ev olarak kullanılan konak, mübadeleden sonra buraya Selanik’ten göç ile gelen Hürşit Başoğlu ve ailesi tarafından da aynı işlevle kullanılmıştır. Aile konakta uzun yıllar boyunca ikamet ettiğinden günümüzde ev ailenin soyadıyla anılmaktadır.  Sonrasında, ticari bir amaçla işlevlendirilmek üzere bir yatırımcı tarafından satın alınan ev, mevcut durumuyla boş ve işlevsizdir. İki katlı ve beşik çatılı olan yapının iki kanatlı ahşaptan yapılmış ve kemerli ana giriş kapısı batı cephesinde yer almakta ve buradan açık bir avluya girilmektedir.

Kapının sol tarafında, üzerinde kartal figürü olan bir kabartma ve 1811 tarihi yazılı olan bir kitabe vardır. Yığma tekniğiyle yapılan konağın duvarlarında taş; kapı, tavan ve pencere elemanlarında ise ahşap ve demir malzeme kullanılmıştır. Konağın ikinci katındaki baş odada, lale motifleri ile süslenmiş niş içinde iki figürün tasvir edildiği bir duvar resmi yer almaktadır. Resimde, solda bir kadın ve sağda bir erkek yan yana birbirine bakar şekilde tasvir edilmiştir. Üst kısımda ise Yunanca bahar anlamına gelen “EAP” ifadesi yazılmıştır.

Konağın üst kata çıkan merdivenlerinin iki yanında asker figürleri resmedilmiş fakat üzeri boya ile kapatıldığından kısmen görülmektedir. Evin başodasının giriş kapısının üzerinde yer alan bir süslemeye, “Eğer bir kimse ailesinden başka biri tarafından daha fazla sevildiğini zannediyorsa, o zaman benim söyleyeceğim bir şey yoktur (ben ne diyebilirim ki ?)”, 1888 şeklinde Yunanca yazılmış bir yazı eşlik etmektedir.