Mustafa Paşa kimdir?

Mustafapaşa İsminin Kaynağı

Eskiden Sinasos olan Mustafapaşa’nın günümüzdeki adının henüz Rumlar döneminde ortaya çıktığı anlaşılmaktadır. Serafim Rizos’un bir el yazmasından öğrenildiğine göre, bir dönem köyü ziyaret eden Mustafa isimli bir paşa köyde çok güzel ağırlanır. Köyden ayrılırken köylüye kendisinden ne istediğini sormasının üzerine köylü, suya ihtiyaçları olduğunu ifade eder.

Peki bu paşa kimdir?

Bu paşa, Seyyid Mustafa Paşa olarak bilinen üst düzey bir devlet görevlisidir. Paşanın köye çeşmeler yaptırarak köyün su sorununu büyük ölçüde çözdüğü anlaşılmaktadır. Köyde paşanın ismine rastladığımız iki kitabe bulunmaktadır. Bunlardan biri, orijinalinde Camii Cebir Camii’nin hemen önünde yer alan “Seyyid Mustafa Çeşmesi”dir. Diğeri ise, Zafer Caddesi’nden Yukarı Mevkii’ye giden yol üzerindeki Sipahi Camii’nin karşısındaki çeşmedir. Her iki çeşmenin de yapılış yılı 1804’tür ve orijinal mermer kitabede paşanın ismi anılmaktadır.

Kaynaklarda hakkında sınırlı bilgi olan bu kişi, bir araştırmaya göre ölüm yılı 1813 olan (Hicri 1228) ve sadrazama vekillik eden bir vezir ve kaymakamdır. Aynı kaynağa göre paşa, sarayda nişancı olarak da görev yapmıştır. O dönem yaşamış olan aynı isimde farklı kişiler olmakla beraber, ismi geçen diğer paşaların ölüm yılları, çeşmelerin yapılış tarihi ile örtüşmemektedir. Mustafapaşa’daki çeşmelerde yazan kitabede geçen tarih bilgilerini (1804-1805) göz önünde bulundurduğumuzda, bahsettiğimiz paşa köye ismini veren Mustafa Paşa olmalıdır.

 

Kaynak:
Çıkar, J. R.  ve Çıkar, M.  (2011). Türkischer biographischer Index = Turkish biographical index / bearbeitet von. Berlin: De Gruyter.