Özbay Konağı

19.yüzyılın ikinci yarısında inşa edildiği tahmin edilen konağın mübadeleden önceki sahibi Kaba olarak bilinmektedir. Öncesinde ev olarak kullanılan konak, uzun süre otel olarak hizmet vermiştir. Kesme taştan yapılmış, iki katlı kare planlı yapıya, güney cephesinde yer alan basık kemerli ahşap bir kapıdan girilmektedir.

Buradan, taş döşeli açık bir avluya geçilmektedir. Üst katta yedi adet taş sütun ile desteklenen dikdörtgen planlı bir balkon yer almaktadır. Alt ve üst katlarında, her birinde üçer tane olmak üzere konakta toplamda altı adet tonozlu dikdörtgen planlı oda bulunmaktadır. Yapının yığma tekniğiyle yapılan duvarlarında taş malzeme, kapı, tavan ve pencere elemanlarında ise orijinalinde ahşap malzeme kullanılmıştır.

Odaların birinde, niş içinde vazo ve çiçek tasvir edilmiştir. Yapının zemin katında, diğer Rum konaklarının birçoğunda olduğu gibi kubbeli ve nişli bir şapel yer almaktadır. Yapının üst katında yer alan beşik tonoz örtülü küçük kilise ise konakta dikkat çeken bir özelliktir.