Marika Konağı

19. yüzyılın ikinci yarısında inşa edildiği tahmin edilen konağın mübadeleden önceki sahibi Hacı Merkuris olarak bilinmektedir. Öncesinde ev olarak kullanılan konak, günümüzde üst katı ev, alt katı ise mağaza olarak işlev görmektedir. İki katlı konak çokgen planlıdır.

L plan tipli ve düz çatılı olan yapının tek giriş kapısı güney cephesinde yer almakta ve iki kanatlı ahşap bir kapıdan avluya girilmektedir. Üst katın sokağa bakan ve “hayat” işlevi gören, üzerinde taş kabartma süslemelerin olduğu kemerlerle çevrelenen düzenleme cepheye hareketlilik katan unsurlardan biridir. Yapının yığma teknik ile yapılan duvarlarında taş; kapı, tavan ve pencerelerinde ise ahşap malzeme kullanılmıştır.

Köy halkının anlatımına göre, mübadele esnasında göç etmeleri gereken altı Hristiyan genç kız, köyde kalmak için Müslüman Türkler ile evlenmişler ve böylece köyden ayrılmamışlar. Bu konakta yaşayan, Marika ismiyle anılan genç bir kadın Müslüman bir Türk ile evlenerek mübadele sonrası köyde yaşamına devam etmiştir. Bu sebeple konak köy halkı tarafından onun ismi ile bilinmektedir. Konağın içerisindeki yeşile boyanmış ahşap bir kapı üzerinde Yunanca yazılmış şöyle bir yazıt vardır: “Sabır büyük bir ilaçtır, kullanmasını bilene, 1914“.