Şentürk Konağı

Avlu kapısındaki kitabeye göre konak 1892 yılında inşa edilmiştir. Mübadeleden önceki sahibi Hacı Yokavin olarak bilinmektedir. Mübadeleden bir süre sonra Mustafapaşa’nın yerli ailelerinden olan Şentürk ailesi konağa yerleşmiş ve günümüze kadar da burada yaşamış olduğundan, konak bugün ailenin ismiyle tanınmaktadır. İki farklı yapıdan oluşan konak, Mustafapaşa’ya hakim yüksek bir kaya üzerinde konumlanmaktadır. Kuzey’de yer alan ev iki katlı, kırma çatılı ve dikdörtgen planlı bir yapıdır.

Konağa giriş, dikdörtgen, basık kemerli, kemer üzeri bitkisel motifle süslü olan ve üzerinde kabartma iki rozet bulunan ahşap avlu kapısı ile sağlanmaktadır. Yığma tekniğiyle yapılan konağın duvarlarında taş; kapı, tavan ve pencerelerinde ise ahşap ve demir malzeme kullanılmıştır. Üst kata erişim sağlayan merdiven yapımında dövme demir tekniği kullanılmıştır. Giriş kapısının avluya bakan tarafında çift başlı kartal motifi yer almaktadır. Güney’de bulunan yapının başodası tamamen mavi boya ile kaplanmış ve bitkisel motifler ile resmedilmiştir.