Gül Konakları

İç yapının giriş kapısının üstünde yazılan 1861 yazıtına göre bu tarihten önce inşa edildiği tahmin edilen konağın mübadeleden önceki sahibi Pingopulos Bandıllı olarak bilinmektedir. Öncesinde ev olarak kullanılan konak, uzun yıllardır otel ve misafirhane olarak hizmet verdiğinden günümüzde Gül Konakları adıyla tanınmaktadır. Konak iki katlı ve çokgen planlıdır.

Konağın batı, güney ve doğu cephelerinde olmak üzere toplam üç giriş kapısı vardır. İki ayrı yapıdan oluşan konağın, ana giriş kapısı güney cephesinde yer almaktadır. Bu kapıdan, büyük bir açık avluya girilmektedir. Üst ve alt avlu olmak üzere iki bitişik bölümden oluşan avlunun peyzaj düzenlemesi dikkat çekmektedir. Yığma tekniğiyle yapılan konağın, beşik tonozlu çok sayıda odası bulunmaktadır. Yapının duvarlarında taş; kapı, tavan ve pencere elemanlarında ise ahşap malzeme kullanılmıştır. Yapının geçmişine dair şimdilik bilinen tek bilgi, burada daha sonra yaşayan Türk aileye mensup ‘’Silli Fadime’’ adında ve bahçede güller yetiştirmeye meraklı bir kadın olduğudur.