Temel Öztürk Konağı

Zemin kattaki odanın kapısı üstünde bulunan kitabeye göre, 1876 yılında inşa edilen konağın mübadeleden önceki sahibi Yarha Vasil olarak bilinmektedir. Önceleri, Mübadele ile Selanik’ten gelen Müslüman bir ailenin yaşadığı konak, 1938’de kasabaya öğretmen olarak gelen Öztürk ailesinin dedeleri tarafından satın alınmıştır. Öztürk ailesi 1992 yılına kadar burada yaşamıştır. Ev, 1992 yılından itibaren ise aynı ailenin mensupları tarafından “Old Greek House” ismiyle otel ve restoran olarak hizmet vermektedir. İki katlı ve kırma çatılı yapı, çıkmalı cephe tipi özelliğine sahip olup, dikdörtgen planlıdır.

Konağın çift kanatlı ahşaptan yapılmış basık kemerli giriş kapısı, yapının kuzey-batı cephesinde yer almaktadır  ve buraya,  kapının iki tarafından simetrik bir şekilde tasarlanmış üçer basamaklı merdiven ile ulaşılmaktadır. Yapının yığma tekniğiyle yapılan duvarlarında taş malzeme, kapı, tavan ve pencere elemanlarında ise orijinalinde ahşap malzeme kullanılmıştır. Çıkma balkonu destekleyen taş konsollar arasında rozet, yıldız ve yonca motifleri vardır. Balkondaki üç kemerde renkli taş işçiliği görülmektedir.

Konağın farklı odalarında duvar resimleri olup; bunlardan en dikkat çekeni,  üst kattaki salonun kapısının üzerinde yer alan ve batılı bir ressamın eseri model alınarak yapılmış resimdir. Resimde, bir kır manzarası içinde yer alan ve ağaca kurulmuş bir salıncakta sallanan erkek ve kadın figürleri yer almaktadır. Yunanca bahar anlamına gelen “ΕΑΡ” yazısı ve altında ise 1887 tarihi yer almaktadır. Resimde ayrıca, köyde ve çevresindeki farklı yapılarda resimlerine rastladığımız ressamlardan biri olan Georgios İordanidis’in ismi okunmaktadır. Ayrıca bir diğer odada  iki insan figürü ve aralarında üzeri yazılı bir madalyon resmi bulunmaktadır. Madalyonun üzerinde Yunanca “Her şey boştur, mutlu olmak müm­kündür, kader insanlara ortak şeyler sunar” anlamına gelen ifade yazılıdır. Bu madal­yonun altındaki tarih ise, 1879’dur. Aynı odanın karşı duvarında, niş içine yapılmış süslemeler ve atlı iki figür görülmektedir. Bu resimler dışında, odaların hasır örgü biçiminde yapılmış tavan göbekleri dikkat çekmektedir.