Temur Konağı

Giriş kapısının üstündeki kitabeye göre konak 1885 yılında inşa edilmiştir. Konağın mübadeleden önceki sahibi Rizo olarak bilinmektedir. Köy halkının söylemine göre Rizo, Lozan Antlaşması ile gerçekleşen mübadele sırasında Rum halkının köyden ayrılmalarını denetlemek için görevlendirilen kişidir ve köyden giden son Rum’dur. Mübadelen sonra köye Selanik’ten göç eden Temur ailesinin uzun yıllardır ikamet ettiği konak günümüzde hala ailenin adıyla anılmaktadır. Konak günümüzde otel olarak hizmet vermektedir.

Kesme taştan yapılmış, dikdörtgen planlı ve kırma çatılı yapının bir bölümü tek; diğer bölümü ise iki katlıdır. Konağın iki katlı bölümünün cephesinde, orijinalinde ahşap direklerle taşınan çıkma bir balkon vardır. Güneybatı yönündeki basık kemerli ahşap kapının üzerinde yuvarlak bir aydınlık penceresi vardır. Orta avlulu yapının ikinci katına taş merdiven ile ulaşılmaktadır.  Yapının yığma tekniğiyle yapılan duvarlarında taş; kapı, tavan ve pencere elemanlarında ise orijinalinde ahşap malzeme kullanılmıştır. Giriş kapısının hemen solunda yer alan odada, dikdörtgen çerçeveler içindeki kabartma süslemelerin olduğu yeşil tavan ile bitkisel motifli bordür süslemeler dikkat çeker.