Kapadokya Üniversitesi Cansever Konağı

Yapının kesin yapım tarihi bilinmemekle birlikte, köşk odasında yer alan duvar resmindeki yazıta göre 1884 yılından önce inşa edildiği anlaşılmaktadır. Konağın mübadelen önceki sahibi  sarraflık mesleğiyle uğraşan Hacı Faslaha Vasilis olarak bilinmektedir.  Konak adını, mübadeleden bir süre sonra buraya yerleşen köyün yerli ailelerinden olan Cansever ailesinden almıştır. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Sivil Mimarlık örneği olarak kamulaştırılmış olan yapı, günümüzde Kapadokya Üniversitesi’nin eğitim binası olarak hizmet vermektedir. Konak iki katlı, çokgen planlı ve orta avlulu bir yapıdır.

Konağın batı ve güneydoğu cephesinde iki giriş kapısı bulunmaktadır. Kemerli iki kanatlı ana giriş kapısından açık avluya ve buradan da bahçeye ulaşılmaktadır. Merdivenle çıkılan üst katta bir merkezi sofa ve etrafında odalar yer almaktadır. Yapının yığma tekniğiyle yapılan duvarlarında taş; kapı, tavan ve pencerelerde ise orijinalinde ahşap malzeme kullanılmıştır. Evin cephesindeki çıkma balkon ve pencerelerin demirlerinin, dökme demir tekniğinde el işçiliğiyle yapıldığı anlaşılmakta olup, bu unsurlar cepheye bir hareketlilik ve renk katmaktadır. Ayrıca cephede bulunan, çıkmayı destekleyen  ve rozet şeklinde çarkıfelek, stilize çiçek ve haç gibi çeşitli motiflerin süslediği konsollar yapıyı gösterişli kılmaktadır.

Konaktaki köşk odası olarak bilinen mekanda mitolojik konulu figürlü bir duvar resmi bulunmaktadır. Resmin üst kısmındaki Yunanca “Ephesos’lu Apelles’e Göre İftira” ifadesi yer alır. Apelles, Antik Yunan dönemin meşhur bir ressamıdır ve resmedilen sahnede onun başından geçtiği anlatılan iftira konusu tasvir edilmiştir. Resmin sağ alt köşesinde ise, tasvirin 1884 yılında ressam Georgios İordanidis tarafından yapıldığı yazılmaktadır. Batılı ressamlardan tarafından da bilinen ve resmedilen sahnenin buradaki varlığı, bazı araştırmacılarca Mustafapaşa’da bir zamanlar var olan zengin kütüphaneyle ilişkili olabileceği şeklinde açıklanmaktadır.