Sarı Konak

Konağın üst kat baş odasında yer alan duvar resmindeki 1896 yazıtına göre bu tarihten önce inşa edildiği anlaşılmaktadır. Konağın mübadeleden önceki sahibinin, köyün en geniş ailelerinden biri olan ve yakın çevrede başka evleri de olduğu belirtilen Adam ailesi olduğu bilinmektedir. Öncesinde ev olarak kullanılan konak, günümüzde ticari bir amaçla işlevlendirilmek üzere restore edilmiştir. Cephe renginden dolayı köy halkı tarafından “Sarı Konak” olarak bilinen yapı iki katlı, kırma çatılı ve dikdörtgen planlıdır.

Konağın, kuzeybatı ve kuzeydoğu cephelerinde iki giriş kapısı vardır. Ana giriş kapısı sarı ve mavi renklere boyanmış bitkisel motiflerle bezenmiştir. Kapı üzerinde yaprak motiflerinin çevrelediği aydınlatma penceresi mevcuttur. Girişin hemen solunda üstü kapatılmış bir havuz alanı ve karşısında ise, duvarları koyu turuncuya boyanmış bir şapel görülmektedir. Çok sayıda dikdörtgen planlı odadan oluşan yapının güneyinde ise, açık bir avlu yer almaktadır. Konağın büyük bir kısmı yığma taş ile; bir kısmı ise kaya oyma tekniğiyle yapılmıştır.  Duvarlarda taş; kapı, tavan ve pencerelerde ise ahşap ve demir malzeme kullanılmıştır.

İki katlı olan yapının üst katındaki, alt kata bağlanan merdiven sahanlığının duvarında, büyük boyutlarda ve birbiriyle diyalog halinde iki silahlı asker figürü resmedilmiştir. Aynı duvarın üstünde bir kubbe, kubbenin etrafında Yunanca yazılmış  olan ve “Hepimiz göçmeniz ve yolcuyuz bu dünyada/Misafirperverliğin kurallarına da seve seve uyarız” anlamına gelen bir yazı şeridi vardır. Bu katın güneydoğu köşesindeki odada ise figürlü bir manzara resmi bulunmaktadır. Resmin sağ alt tarafındaki yazıttan 1896 yılında Meletiades tarafından yapıldığı anlaşılmaktadır. Tasvirin yapıldığı duvar nem almış ve bir kısmının üzeri alçı ile kapatılmış olduğundan resmin konusu tam olarak anlaşılamamaktadır anca, resmin sol tarafında Kapadokya’da pek çok örneğine rastlanan peribacası görüntüsünde bir kaya parçası görünmektedir. Resmin üzerinde tahminen “inançtan öte hiçbir şey yoktur” anlamında Yunanca bir yazıt bulunmaktadır.