Orhan Konağı

Giriş kapısındaki kitabeye göre 1884 yılında inşa edildiği anlaşılan konağın mübadeleden önceki sahibi “Müsellimoğlu” olarak bilinmektedir. Mübadeleden sonra konağa yerleşen Orhan ailesi uzun yıllar bu evde yaşamış ve konağın dış cephesi kırmızı renge boyanmıştır. Renginden dolayı köy halkı tarafından “kırmızı konak” olarak bilinen ev günümüzde ise orijinal taş rengine dönüştürülmüştür. Öncesinde ev olarak kullanılan konak günümüzde özel mülkiyette olup, halı sanat müzesi olarak hizmet vermektedir. Konak iki katlı ve çokgen planlıdır.

İki giriş kapısı olan yapının, ana giriş kapısı güney doğu cephesinde yer almakta ve üzerinde yapılış tarihini gösteren bir kitabe görülmektedir. Aslına benzetilerek sonradan yapılan çift kanatlı ahşap kapıdan  açık bir avluya girilmektedir. Avlunun sağ tarafında iyi korunmuş bir şapel ve hemen yanında dikdörtgen planlı bir ibadet alanı bulunmaktadır. Avludan girilen salona açılan dikdörtgen planlı tonozlu üç oda bulunmaktadır. Yapının yığma teknik ile yapılan duvarlarında taş; kapı, tavan ve pencere elemanlarında ise ahşap malzeme kullanılmıştır.