KAM

Kapadokya Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kapadokya bölgesinin zengin geçmiş ve doğal yapısının; tarih, coğrafya, sosyoloji, halk bilimi, gastronomi, turizm, edebiyat, arkeoloji, mimari ve sanat tarihi gibi farklı perspektiflerden bakılarak incelendiği çalışmalar yaparak, bölgenin somut ve somut olmayan kültürel mirasının gelecek nesillere aktarılmasına katkı sağlamak amacıyla 2017 yılında Kapadokya Üniversitesi bünyesinde kurulmuştur.

Bu kapsamda merkez, çeşitli projeler yürütmenin yanı sıra; yurt içi ve yurt dışından uzman katılımları sağlayarak eğitim, seminer, konferans ve çalıştay gibi faaliyetler düzenleyerek öğrencilerin kendilerini geliştirmelerine ve bunun yanında üniversite dışından da bu eğitim ve araştırmalara dahil olmak isteyenlere fırsat vererek eğitim ağının genişlemesine katkı sağlamayı amaçlamaktadır.