Sipahi Cami

Sipahi Camii Osmanlı döneminde Müslüman ailelerin yoğunlukta olduğu mahallerden birinde, bugünkü adıyla Yukarı Mevkii’de yer almaktadır.

Niğde Sancağı Merkez Kasabası Asarı Atika Defteri kaydına göre 16. yüzyıla tarihli ve Camii Şerif olarak belirtilen caminin Sipahi cami olabileceği düşünülmektedir. Envanter kayıtlarına göre ise 1834’e tarihlenen caminin kesin yapım tarihi bilinmemektedir.

Mihraba dik tek sahınlı dikdörtgen bir harim ile, onun batısında ondan daha küçük bir kışlık mekândan oluşan caminin iç mekanları içten sivri beşik tonozla, dıştan kırma çatıyla örtülmüştür. Caminin ana girişi doğu cephenin kuzey köşesindedir. Güney cephenin merkezinde yer alan yarım daire kesitli yuvarlak kemerli mihrap sonradan mermerle kaplanmıştır. Mihrabın batısında özgün olmayan bir ahşap minber vardır.

Caminin güney-doğu köşesinde, bölgede Osmanlı imparatorluğunun son dönemlerinde pek çok cami ve mescitte karşımıza çıkan “köşk minare” şeklinde özgün minare vardır. Minareye çıkış caminin doğu duvarı boyunca uzanan on beş basamaklı merdivenle sağlanmaktadır. Taştan yapılmış minarenin dört sütunlu kare planlı üst örtüsü ve örtünün üzerinde kübik bir külahı vardır.

 

Kaynaklar:

Topal, N. (2012). Niğde Sancağı Merkez Kasabası Âsâr-ı Atika Defterine Göre Nevşehir ve Arabsun (Gülşehir). A. Öger (Ed.). I. Uluslararası Nevşehir Tarih ve Kültür Sempozyumu, 16-19 Kasım 2011, 6. Cilt (s. 5-34). Ankara: Nevşehir Üniversitesi Yayınları.

Altın, A. (2016). Nevşehir-Ürgüp’e Bağlı Mustafapaşa (Sinasos) Kasabasında Yer Alan Tarihi Camiler. F. Kılıç ve T. Bülbül (Ed.). “Muşkaradan Nevşehir’e” II. Uluslararası Nevşehir Tarih ve Kültür Sempozyumu, 2-3-4 Mayıs 2016 (s. 104-121). Nevşehir: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Yayınları.