Şeyh Ali Cami

Şeyh Ali Camii de, Sipahi Camii gibi Osmanlı döneminde Müslüman ailelerin yoğunlukta olduğu mahallerden birinde, bugünkü adıyla Yukarı Mevkii’de yer alır. Mustafapaşa’daki camiler içinde orijinal kitabesi ve banisi bilinen tek camidir. Günümüzde caminin girişindeki 1802 tarihi caminin orijinal yapım tarihini yansıtmamaktadır. Osmanlıca kitabesine göre cami 1824’te (H.1240) Yazıcı Ali Ağa tarafından yaptırılmıştır. Tamamen sarı renkli düzgün taşla inşa edilmiş olan yapının cephesine sonradan eklenen camekan mekân yapının özgünlüğünü bozmaktadır. İlk olarak tek mekânla olarak yapılan cami zaman içinde eklemelerle bugünkü beş mekânı hali almıştır. Mihraba dik tek sahınlı ve sivri beşik tonozla örtülü olan harim bölümünde mermerle kaplı bir mihrap vardır. Girişi doğu cephenin kuzey kenarındadır. Giriş kapısı kemer alınlığında çarkıfelek, ve gülbezek motiflerinin olduğu madalyonlar; girişin üzerinde ise dört satırlık kitabe vardır.

Kitabede yazılanlar şu şekilde aktarılabilir:

Bu hayratı sanatla bina eden, meydana getiren oldu/. Muhammed Yazıcıoğlu Yazıcı Ali Ağa/,

Yüce Allah geçmişine iki alemde mükafatını versin/. Hazreti Allah bu hayrattan babasına da (mükafat versin) Muharrem ayının başları M.1824.

Mescidin özgün minaresi, tıpkı köydeki diğer iki camide olduğu gibi (Camii Kebir ve Sipahi Camii) camideki gibi köşk minare şeklindedir ve yapının güneydoğu köşesinde yer almaktadır.

 

Kaynaklar:

Topal, N. (2012). Niğde Sancağı Merkez Kasabası Âsâr-ı Atika Defterine Göre Nevşehir ve Arabsun (Gülşehir). A. Öger (Ed.). I. Uluslararası Nevşehir Tarih ve Kültür Sempozyumu, 16-19 Kasım 2011, 6. Cilt (s. 5-34). Ankara: Nevşehir Üniversitesi Yayınları.

Altın, A. (2016). Nevşehir-Ürgüp’e Bağlı Mustafapaşa (Sinasos) Kasabasında Yer Alan Tarihi Camiler. F. Kılıç ve T. Bülbül (Ed.). “Muşkaradan Nevşehir’e” II. Uluslararası Nevşehir Tarih ve Kültür Sempozyumu, 2-3-4 Mayıs 2016 (s. 104-121). Nevşehir: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Yayınları.