Gibos Vadisi

Gibos vadisi, Rumlar döneminde Yunanca bahçe anlamına gelen “Kipos” ismiyle anılmaktaydı. Şimdilerde ağırlıklı olarak yıkık kayalardan ve terk edilmiş evlerden oluşan Gibos vadisi bir zamanlar köyün en canlı yerlerinden biriydi. Burası sadece Hıristiyanlar’ın yaşadığı bahçeli evleri olan bir mahalleydi. Köyün ortasından geçen çayın derin yarığıyla ikiye ayrılmaktaydı. Köyün ortasındaki çay, Gibos Mahallesi’nin tamamını dolaştıktan sonra bir şelale oluşturarak Beydere Çayı’na dökerdi. Bu şelale, günümüzde yaklaşık Sağlık Ocağı’nın olduğu yere denk gelmektedir.

Buradaki kayalara oyulmuş evler kale yapıları gibi görünmekteydi. Kayaların yüksek sarp yüzeylerinde açılan kapıları olan bu evlere çok dar basamaklarla çıkılırdı. Bazı yerlerde mağaralar arasında uzun dehlizler olduğu ve bir noktadan çok farklı bir noktaya ulaşıldığı belirtilmektedir (Balta, 2005).

Yerleşimin içinde yer alan ve en derin vadilerinden biri olan Gibos, yaklaşık 1 km uzunluğundadır. Köyün kuzeyindeki Beydere Vadisi de Gibos’un bir devamıdır.