Cami-i Kebir

Niğde Sancağı Merkez Kasabası Asarı Atika Defteri kaydına göre El-Hac İbrahim isimli biri tarafından yaptırıldığı belirtilen caminin kitabesinde inşa tarihinin 1601 olduğu yazmakla birlikte kesin yapım tarihi bilinmemektedir.

Günümüzde ibadete açık olan cami köyde merkezi bir konumda yer almaktadır. Yığma tekniğiyle yapılan cami kırma çatılı ve dikdörtgen planlıdır. Cami, sivri beşik tonozlu iki sahınlı bir harim ile; harimin doğusunda beşik tonozlu bir kışlık mekânı olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Harimin kuzeyinde birbirinden bağımsız iki galeri katı vardır. Harimde mermerden yapılmış mihrap ve taş bir minber mevcuttur.

Bugün caminin iki minaresi olup; bunlardan biri orijinal olduğu düşünülen “köşk minare”; diğeri ise 1976 yılında inşa edilen modern minaredir. Köşk minare, caminin hariminin güney-doğu köşesinde bulunmaktadır. Minareye dışarıdan dik bir merdiven ile ulaşılmaktadır.  Minarenin, dört sütün üzerine oturan sivri kemerlerin olduğu dairesel bir üst örtüsü vardır. Onun üzerinde, ucunda yan duran bir Hilal alemi olan altıgen kübik bir külah yer almaktadır. Bu tarz minarelere minbere benzerliğinden dolayı “minber minare” de denmektedir. Bunlara Kapadokya bölgesinde özellikle Kayseri, Nevşehir ve Kırşehir’de 19. yüzyılda yapılmış pek çok cami ve mescitte rastlanmaktadır.

 

Kaynaklar:

Topal, N. (2012). Niğde Sancağı Merkez Kasabası Âsâr-ı Atika Defterine Göre Nevşehir ve Arabsun (Gülşehir). A. Öger (Ed.). I. Uluslararası Nevşehir Tarih ve Kültür Sempozyumu, 16-19 Kasım 2011, 6. Cilt (s. 5-34). Ankara: Nevşehir Üniversitesi Yayınları.

Altın, A. (2016). Nevşehir-Ürgüp’e Bağlı Mustafapaşa (Sinasos) Kasabasında Yer Alan Tarihi Camiler. F. Kılıç ve T. Bülbül (Ed.). “Muşkaradan Nevşehir’e” II. Uluslararası Nevşehir Tarih ve Kültür Sempozyumu, 2-3-4 Mayıs 2016 (s. 104-121). Nevşehir: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Yayınları.