Proje Hakkında

Bu internet sitesinin içeriği, Kapadokya Üniversitesi’nin yürüttüğü “Mustafapaşa’nın Tabelalandırılması ve Tanıtımı” projesi kapsamında yapılan çalışma ve araştırmalar sonucunda oluşturulmuştur.

Kapadokya Üniversitesi bünyesindeki BAP birimi tarafından, “bilimsel araştırma ve topluma katkı projeleri” kapsamında desteklenen proje, 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılının bahar dönemi itibariyle Kapadokya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından sürdürülmektedir.

Proje ile, Mustafapaşa’daki kültürel ve doğal varlıklara ilişkin bilgileri içeren bir kaynağın oluşturulması amaçlanmıştır. Bu kapsamda öncelikle, köydeki tarihi ve mimari öneme haiz sivil ve dini yapılar belirlenmiş, bu değerli yapıların tarihçeleri, kısa hikâyeleri, fotoğrafları ve ayrıca rölöve çizimlerinden oluşan bir envanter oluşturulmuştur. Ayrıca, yerleşimin üzerine kurulduğu beş vadinin yanı sıra; etrafını saran vadilere ilişkin kısaca bilgiler verilmiş, doğal oluşumlardan bahsedilmiş ve mevcut durumlarını yansıtması için çekilen yeni fotoğraflarının yanında, varsa vadilerin eski fotoğrafları paylaşılmıştır.

Hazırlanan çalışmaların, bölgeyi ziyaret etme şansı bulamayan ya da ziyaret öncesi ön hazırlık yapacak olan yerli ve yabancı turistler ile bölgeye ilişkin çalışmalar yürüten akademisyenlerin verilere kolayca ulaşması amaçlanmaktadır.

Proje kapsamına alınan tüm yapılar için, araştırma sonuçları kullanılarak tarihsel dokuya uygun, Türkçe ve İngilizce metinlerin ve ayrıca görsellerin yer aldığı tanıtım tabelaları hazırlanacaktır. Projenin çıktısı özelliği taşıyan bu çalışmanın, yapılan araştırmaların sonuçlanmasını takiben gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

İnternet sitesinde paylaşılan bilgilerin yanı sıra, oluşturulacak olan tabelalar ile köyün dünya çapında tanıtılarak cazip bir merkez haline getirilmesi ve bu yolla tanıtılmasına katkı sağlanması hedeflenmektedir. Tabelalara eklenecek QR kodları ile, mevcut internet sitesine erişilmesi ve daha kapsamlı verilere ulaşılabilme imkânı sağlanacaktır.