Hossa, bessa jak inwestować w trakcie rynku byka i niedźwiedzia?

Hossa oznacza wzrosty cen akcji lub innych instrumentów finansowych, a bessa – spadki². Hossa jest związana z dominacją popytu, a bessa – z dominacją podaży. Hossa trwa zwykle dłużej niż bessa, ale rozwija się wolniej.

  • Dla indywidualnego inwestora oferuje on dość dużą zmienność, dlatego świetnie sprawdza się już w tradingu intraday czy nawet w przypadku scalpingu.
  • W podobny sposób byczo nastawieni inwestorzy próbują przesunąć cenę wybranego papieru wartościowego (a czasem całego rynku) poprzez zlecenia kupna.
  • Szans na zarobienie pieniędzy należy upatrywać w krótkiej sprzedaży lub inwestycjach w bezpieczniejsze klasy aktywów jak na przykład obligacje, które wypłacą nam z góry określoną premię.
  • Na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie największe znaczenie ma indeks WIG20, zawierający 20 spółek o najwyższej kapitalizacji notowanych na polskiej giełdzie.
  • W tym dniu amerykański indeks giełdowy Dow Jones Industrial Average zanotował spadek akcji o 22,6%.

Nazwa rynku niedźwiedzia wywodzi z XVIII-wiecznej Anglii (bear market) i odnosi się do metody ataku, kiedy zwierzę uderza masywną łapą z góry na dół. Hossa (często nazywana przez inwestorów i analityków rynkiem byka) to okres w którym rynek doświadcza regularnych wzrostów cen. Odniesienie do byka w kontekście inwestycyjnym wynika z analogii do byka, który atakując, unosi na swoich rogach nieszczęśnika, który stanął mu na drodze. W podobny sposób byczo nastawieni inwestorzy próbują przesunąć cenę wybranego papieru wartościowego (a czasem całego rynku) poprzez zlecenia kupna. Byk wykorzystywany jest na całym świecie jako symbol pozytywnych i prowzrostowych nastrojów inwestorów.

Hossa i bessa na Nikkei 225

Choć akurat przykład Tesli pokazuje, że prędzej czy później ceny akcji się urealniają, pod koniec 2022 roku jedna akcja tej spółki znów kosztowała mniej niż 150 dolarów. Powodem akcje tesli są na najwyższym poziomie w historii występowania okresów hossy i bessy jest cykl koniunkturalny. Za najbardziej podstawowy uznawany jest cykl Kitchina, związany z wykorzystaniem istniejących mocy produkcyjnych.

Tych, którzy przewidują nadejście bessy, nazywa się niedźwiedziami. Na giełdzie zjawisko to oznacza spadek cen większości akcji. Wiąże się z nim tendencja do ich sprzedaży, a nie ich kupna, jak w przypadku hossy. Nazwa rynku niedźwiedzia, podobnie jak było w przypadku rynku byka, wywodzi się z XVIII-wiecznej Anglii i odnosi się do metody ataku, kiedy niedźwiedź uderza masywną łapą z góry na dół.

Co to jest bessa – Giełda Papierów Wartościowych

W trakcie bessy ceny aktywów zniżkują, a inwestorzy pozostają ostrożni i pesymistycznie nastawieni co do do rynkowej przyszłości. Powszechnie uważa się, że jeżeli rynek doświadcza spadku o co najmniej 20% od ostatniego szczytu, wówczas mamy do czynienia z bessą. Ważnym jest, aby pamiętać, że krótkoterminowe spadki na wykresie niekoniecznie oznaczają trwały trend. Rynek akcji, podobnie jak gospodarka, przechodzi przez cykle i okres spadków może płynnie przejść na powrót w rynek byka.

Hossa, bessa – jak inwestować w trakcie rynku byka i niedźwiedzia?

Symbolem bessy jest niedźwiedź, dlatego określa się ją często jako „rynek niedźwiedzia”. Rynek byka cechuje się powolnym wzrostem cen, podczas gdy na rynku niedźwiedzia dochodzi do ich gwałtownego spadku. Odstępy pomiędzy tymi okresami są nierównomierne i tak naprawdę trudno jest przewidzieć, jak długo będą się utrzymywały określone tendencje. Nie można zakładać długości trwania hossy na podstawie długości trwania bessy ani odwrotnie.

Pokazuje niezdecydowanie inwestorów i nierzadko stanowi zapowiedź odwrócenia trendu. W danym momencie możemy mieć do czynienia z hossą na pojedynczych lub wręcz wyłącznie jednym rynku (np. dolara), albo na kilku bądź strach wraca nawet latem zdecydowanej większości rynków. Po ustaniu paniki związanej z wybuchem pandemii koronawirusa. W tamtym czasie jednocześnie rosły cen akcji, złota, srebra i innych surowców, a także kryptowalut czy nieruchomości.

Rzecz jasna rzadko kiedy zdarza się sytuacja, aby dosłownie wszystkie akcje zyskiwały. Żeby można było mówić o hossie, wzrostowi musi podlegać około 75% wszystkich akcji na rynku. Od tego czasu rynek znajduje się w okresie konsolidacji, notuje niewielkie zasięgi w porównaniu do historycznych trendów, więc tak naprawdę nie wiadomo czy obecnie panuje Hossa czy Bessa. Potoczna nazwa nawiązuje do metody ataku byka – uderza rogami z dołu do góry.

Trzy fazy hossy

To utrzymujący się przez dłuższy czas wzrost akcji na giełdzie. Jej cechą charakterystyczną jest to, że wszystkie ceny papierów wartościowych rosną i to ogólnie panujący trend. Symbolem hossy na giełdzie papierów wartościowych jest byk, dlatego często mówi się, że mamy do czynienia z rynkiem byka.

Rynek niedźwiedzia rozpoznaje się także po tym, że spadki cen dotyczą całego rynku, czyli np. Większości akcji na giełdzie, a nie wyłącznie kilku spółek. Podczas bessy na giełdzie dochodzi do spadku nawet 90% walorów. Symbolem bessy na giełdzie jest niedźwiedź, a zjawisko bywa nazywane rynkiem niedźwiedzia.

Trudno jest jednoznacznie stwierdzić, kiedy sytuacja na rynku ulegnie zmianie, nie istnieje bowiem uniwersalny wskaźnik do mierzenia hossy. W tym samym czasie, kiedy początkujący gracze kupują akcje, ci doświadczeni po cichu wycofują się z rynków. Trzeba bowiem wiedzieć, kiedy kupować, a kiedy sprzedawać akcje. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego.

Na rynek wpływają bowiem bardzo różne czynniki, przez które trudno jest przewidzieć zmiany, jakie mogą na nim zajść. Hossa jest to stan długotrwałego wzrostu cen akcji lub innych instrumentów finansowych na danym rynku. W tym okresie, mogącym trwać nawet od kilku miesięcy do kilku lat, inwestorzy danych spółek zyskują w sposób ciągły na wzroście wartości cen produktów finansowych, ale także towarów. Bessa jest przeciwieństwem hossy i oznacza okres spadków na rynku. Jest to czas, gdy ceny akcji, towarów lub innych instrumentów finansowych maleją, a inwestorzy są pesymistycznie nastawieni do przyszłych zysków.

Według starych prawideł rynkowych byłoby to zupełnie nie do pomyślenia. Rzeczywistość zawsze wyprzedza jednak podręczniki i definicje, dlatego skuteczny inwestor powinien trzymać rękę na pulsie i elastycznie dostosowywać się do zmian. Spotykam się z opinią, że światowa hossa w pierwszej kolejności kończy się na rynkach wschodzących. Zachowanie rynków w pierwszej połowie tego roku potwierdza tą tezę. Rynki wschodzące i rozwinięte rozpoczynały i kończyły hossę i bessę mniej więcej w tym samym czasie. Jest to strategia względnie bezpieczna oraz skuteczna, jednak długoterminowa.

Hossa i bessa – różnice

Z kolei bessa przebiega gwałtowniej niż hossa i przyczynia się do obniżenia kursów akcji spółek działających na giełdzie. Okres spadków na giełdzie trwa najczęściej krócej niż okres wzrostów. W praktyce ta faza hossy jest najdłuższa i niesie za sobą największy wzrost cen. Jest to najlepszy czas do zarabiania na giełdzie, w szczególności, jeśli lokujesz posiadane środki finansowe na początku fazy silnego wzrostu.

Surowców, nieruchomości czy kryptowalut, mogą panować dobre lub złe nastroje oraz dominować wzrostowe bądź spadkowe tendencje. To w kontekście właśnie tych zjawisk inwestorzy posługują się terminami hossa i bessa, a także rynek byka i rynek niedźwiedzia. Wyjaśnijmy zatem, czym handel dla początkujących: prowadnica magazynowa konkretnie się one charakteryzują i przeanalizujmy kilka wykresów, które pozwolą lepiej zrozumieć ich istotę. Hossa to długotrwały okres wzrostu cen papierów wartościowych lub notowanych na giełdzie towarów. Zazwyczaj hossa trwa długo, a w jej czasie rynki rosną powoli.